Európa buduje novú satelitnú konšteláciu na monitorovanie emisií skleníkových plynov z vesmíru. Rozhodnutie bolo oznámené na stretnutí COP26.

Nová konštelácia satelitov s názvom CO2MVS (CO2 Monitoring and Verification Support Capacity) sa zameria na sledovanie oxidu uhličitého a metánu emitovaného ľuďmi. Za vytvorenie, vypustenie a prevádzku satelitov budú zodpovední špecialisti z Európskej vesmírnej agentúry a európskeho programu na monitorovanie Zeme Copernicus.

Podľa špecialistov z Copernicus budú dáta zozbierané satelitmi mimoriadne podrobné a budú odoslané na Zem takmer v reálnom čase. Budú sa používať na kontrolu emisií a overenie toho, že priemysel je na správnej ceste k splneniu svojich cieľov v oblasti znižovania emisií.

Prečo práve CO2 a CH4?

Oxid uhličitý je najviac emitovaný skleníkový plyn. Kvantitatívne až 80 percent emitovaných skleníkových plynov je práve oxid uhličitý. Metán je zodpovedný len za 16 percent. emisie. Problém je však v tom, že metán ohrieva zemskú atmosféru až 80-krát účinnejšie ako oxid uhličitý, čo ho robí rovnako, ak nie ešte škodlivejším.

Času je málo. Kedy budú satelity?

Vedci, ktorí predstavili koncept konštelácie CO2MVS, tvrdia, že satelity budú na obežnej dráhe do roku 2026. Vďaka tomu budú okamžite použité na kontrolu plnenia záväzkov obsiahnutých v Parížskej dohode dojednanej a prijatej v roku 2015. Podľa ustanovení tejto revízie všetci signatári každých 5 rokov dokumentujú svoj pokrok v znižovaní emisií skleníkových plynov. Prvá takáto revízia bude dokončená v roku 2023 a druhá – už čiastočne vykonaná za účasti CO2MVS – by mala byť dokončená v roku 2028.