Z množstva dizajnov, ktoré sú na výber, môže byť špecifikácia správneho lineárneho navádzacieho systému náročná úloha. Prinášame prehľad typov dostupných systémov a ich typické oblasti použitia.

Čo je to lineárny navádzací systém?

Systémy lineárneho vedenia, sú systémy translačného vedenia založené na princípe valivých prvkov (napr. guľôčky, valčeky, ihlové valčeky) medzi pohyblivými vodiacimi prvkami. Zabezpečujú, že k posunu dochádza s veľmi nízkym trením medzi 1/viacerými pohyblivými podzostavami, pričom sa zachováva smer pohybu pozdĺž lineárnej dráhy (napr. profilovaná koľajnica, vodiaca dráha, valcový hriadeľ). Sú zodpovedné za vedenie a prenos sily medzi časťami stroja, ktoré sa pohybujú v translačnom smere, a tak majú významný vplyv na celkovú výkonnosť a presnosť stroja. Lineárne navádzacie systémy riadi napr. výkonný pohon TMP 45.

Sú dostupné v rôznych prevedeniach a pozostávajú buď z guľôčok, alebo valčekov, ktoré prebiehajú medzi pohyblivým komponentom a stacionárnym komponentom. Systémy klasického lineárneho vedenia sa preto môžu rozlišovať podľa:

  • Typu pohybu valivých telies (tj. s/bez recirkulácie valivých telies)
  • Typu valivého kontaktu na obežných dráhach (tj. bodový/líniový kontakt)

Načrtneme najbežnejšie typy lineárnych vodiacich systémov, tj hriadeľ, vodiaci valec, plochá klietka, miniatúrne a jednokoľajové vodiace systémy a oblasti ich použitia.

Systémy vedenia hriadeľa

Vzhľadom na ich nízku až strednú presnosť sú tieto navádzacie mechanizmy vhodné na použitie ako elektrické náradie (napr. pokosové píly) a fitness zariadenia.

Vodiace systémy s vodiacimi kladkami

Použitie: viacosové a portálové usporiadanie, ochranné kryty strojov, baliace stroje, automatické dvere a meniče nástrojov

Jednokoľajové navádzacie systémy

Používajú sa ako osi obrábacích strojov, roboty, baliace stroje, veľké valce v strojoch na spracovanie papiera, lekárske vybavenie, meracie zariadenia, paletizátory a iné mechanické manipulačné systémy.

Vodiace systémy s plochou klietkou

Vďaka svojej konštrukcii sú ideálne pre oscilačný pohyb a tam, kde sa vyžadujú lineárne, alebo axiálne ložiská s extrémne vysokou nosnosťou s obmedzenou dĺžkou zdvihu a hladkým chodom. Konštrukcie ložísk s týmito vodiacimi prvkami majú v porovnaní s inými systémami vysokú tuhosť, vysokú presnosť a nízke trenie. Vyžadujú veľmi nízke výšky sekcií.

Miniatúrne navádzacie systémy

Vďaka kompaktnej veľkosti sú vhodné pre rôzne aplikácie, ako stroje na výrobu elektronických komponentov a kompaktné lekárske zariadenia.